نرم افزارهای جانبی
طراحی و فروش نرم افزارهای جانبی دشت و سپیدار
افزونه ذخیره اسناد حذف شده سپیدار
با استفاده از این نرم افزار شما قادر خواهید بود تمامی اسناد حذف شده از نرم افزار حسابداری سپیدار را مشاهده کنید و در صورت تمایل با تهیه خروجی CSV این اسناد را بازیابی نمایید
 
نرم افزار اتصال دشت و سپیدار
با استفاده از این نرم افزار شما قادر به ایجاد ارتباط بین فروشگاه ها (نرم افزار دشت) و واحد مرکزی (نرم افزار سپیدار) از طریق زیر ساخت اینترنت خواهید بود.