نرم افزار حسابداری سپیدار با توجه به نوع فعالیت شرکت‌ها، بسته های سفارش گیری و پخش، بازرگانی، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری را ارائه می‌دهد که هر کدام شامل سیستم‌ها و زیرسیستم‌های مختلف است. نرم افزار سپیدار شامل سیستم‌های مختلفی از جمله حسابداری، دارایی ثابت، مشتریان و فروش، پخش و سفارش‌گیری، دریافت و پرداخت، انبار، حقوق و دستمزد، پیمانکاری، تولید، تردد و سفارشات خارجی است.

بسته بازرگانی

بسته تولیدی

بسته خدماتی

بسته پیمانکاری

بسته پخش

سفارش سیستم ها زیر سیستم ها امکانات جانبی امکانات آموزشی

انتخاب بسته نرم افزاری
سیستم ها
زیر سیستم ها

سیستم ها قیمت
سیستم حسابداری 65/000/000 ریال
سیستم دریافت و پرداخت 104/000/000 ریال
سیستم مشتریان و فروش 140/000/000 ریال
سیستم فروش و خدمات 129/000/000 ریال
سیستم تامین کنندگان و انبار تولیدی 140/000/000 ریال
سیستم تامین کنندگان و انبار بازرگانی 123/000/000 ریال
سیستم سفارش کار (تولید) 135/000/000 ریال
سیستم حقوق و دستمزد 136/000/000 ریال
سیستم تردد پایوند اثر انگشت و کارت 295/000/000 ریال
سیستم تردد پایوند تشخیص چهره 256/000/000 ریال
سیستم دارایی ثابت (اموال) 111/000/000 ریال
سیستم پیمانکاری 155/000/000 ریال
سیستم پخش سرد قطعی 270/000/000 ریال
سیستم پخش گرم 270/000/000 ریال
سیستم سفارش گیری 168/000/000 ریال
سیستم سفارشات خارجی 160/000/000 ریال
سیستم سامانه مودیان 65/000/000 ریال
زیر سیستم ها قیمت
زیر سیستم فروش پیشرفته 77/000/000 ریال
زیر سیستم ردیابی 39/000/000 ریال
زیر سیستم دو واحدی 39/000/000 ریال
زیر سیستم تنخواه گردان 28/000/000 ریال
زیر سیستم ارزی 53/000/000 ریال
زیر سیستم دو زبانه 70/000/000 ریال
زیر سیستم موبایل و تبلت سفارش گیری 84/000/000 ریال
زیر سیستم مدیریت پیام (پیامک) 18/000/000 ریال
زیر سیستم توزین (باسکول) 39/000/000 ریال
زیر سیستم گزارشات و نمودارهای مدیریتی 35/000/000 ریال
تبدیل انبار بازرگانی به تولیدی 25/000/000 ریال
تبدیل فروش خدماتی به مشتریان 8/800/000 ریال
ارتقای سیستم پیمانکاری قدیم 50/000/000 ریال
نسخه ی پایوفای اضافه اثر انگشت 295/000/000 ریال
نسخه پایوفای اضافه تشخیص چهره 256/000/000 ریال
بسته حسابداران 212/500/000 ریال
امکانات جانبی قیمت
هر کاربر اضافی 40/000/000 ریال
قفل مشاهده 40/000/000 ریال
دیتای اضافی (چند شرکت همزمان) 80/000/000 ریال
کاربر اضافه موبایل و تبلت سفارش گیری 19/500/000 ریال
تعویض قفل 5/000/000 ریال
وب سرویس ارتباط سپیدار و CRM 125/000/000 ریال
وب سرویس فروشگاه اینترنتی 175/000/000 ریال
امکانات آموزشی قیمت
بسته آموزشی 1/500/000 ریال
کتاب آموزشی 1/400/000 ریال