جدول حداقل حقوق وزارت کار 1402

جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰2 + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و 1402)

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1401 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1402 را در جدول جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 1401 مشخص کرده‌ایم.

اقلام حقوقسال ۹۹ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰2 (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه۶۳۶,۸۰۹۸۸۵,۱۶۵۱,۳۹۳,۲۵۰1,769,428
حداقل دستمزد ماهانه۱۹,۱۰۴,۲۷۰۲۶,۵۵۴,۹۵۰۴۱,۷۹۷,۵۰۰53,082,840
مزد هر ساعت کاری۸۶,۸۳۷۱۲۰,۷۵۹۱۹۰,۰۷۴
مزد هر ساعت اضافه کاری۱۲۵,۷۱۰۱۶۹,۰۶۳۲۶۶,۱۰۳
حق مسکن۳,۰۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰6,500,0009,000,000
بن خواربار4,۰۰۰,۰۰۰6,000,0008,500,00011,000,000
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار)999,9901,399,9802,100,0002,100,000
حق اولاد (یک فرزند)۱,۹۱۰,۰۴۲۲,۶۵۵,۴۹۵۴,۱۷۹,۷۵۰5,308,284
حق اولاد (دو فرزند)۳,۸۲۰,۸۵۰۵,۳۱۰,۹۹۰۸,۳۵۹,۵۰۰10,616,568
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)۲۶,۱۰۴,۲۷۰۳۸,۴۵۴,۹۵۰۵۸,۸۹۷,۵۰۰73,082,840
حداقل حقوق با یک فرزند۲۷,۰۱۴,۶۹۰۳۹,۷۱۰,۴۱۵۶۳,۰۷۷,۲۵۰80,491,124
حداقل حقوق با دو فرزند۲۸,۹۲۵,۱۱۰۴۲,۳۶۵,۹۱۰۶۷,۲۵۷,۰۰۰85,799,408
جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران سال 1402
ردیفشرحروزانه (ریال)ماهیانه (ریال)
1حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز1,769,42853,082,840
2کمک هزینه اقلام مصرفی366,66611,000,000
3حق مسکن300,0009,000,000
4حق اولاد (برای هر فرزند)176,9425,308,284
5پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)70,0002,100,000
6مجموعه دریافتی بدون فرزند و سابقه کار2,436,09473,082,840
نرخ مالیات بر حقوق در سال 1402 چقدر است؟

بر اساس لایحه بودجه 1402، افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از 10 میلیون تومان است، از پرداخت مالیات معاف هستند. به این ترتیب افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، مبلغی به عنوان مالیات حقوق پرداخت نخواهند کرد. بنابراین نرخ مالیات بر حقوق 1402 به صورت پلکانی محاسبه و کسر خواهد شد:

بین 100.000.001 ریال تا 140.000.000 ریال%۱۰
بین 140.000.001 ریال تا 230.000.000 ریال %۱۵
بین 230.000.001 ریال تا 340.000.000 ریال %۲۰
340.000.001 ریال به بالا %۳۰

ایجاد کامنت